Nota prawna

Korzystanie ze strony internetowej „Olivia Garden” podlega postanowieniom niniejszej Informacji Prawnej. Niniejsza nota prawna podlega prawu belgijskiemu. Wszelkie spory powstałe w związku z tą stroną internetową podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Liège.

Imprint

Olivia Garden S.A

Rue de Hermée 255, 4040 Herstal Belgium

TVA: BE-0407 3210 14

Nr firmowy: 0 407 321 014

+32 4 295 51 00

Napisz do Nas!

www.oliviagarden.eu

Informacje podane na stronie internetowej „Olivia Garden” służą wyłącznie celom informacyjnym. Olivia Garden S.A nie gwarantuje, że strona będzie działała nieprzerwanie, bez opóźnień, błędów, przeoczeń i wirusów. Użytkownicy rozumieją, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z informacji i narzędzi dostępnych na stronie.

Prawa własności intelektualnej

Marka Olivia Garden i logo Olivia Garden są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Użycie tych znaków wymaga wyraźnej zgody Olivia Garden S.A. Nieuprawnione użycie tych i innych znaków towarowych należących do Olivia Garden będzie karane.

Sign up

Zapisz się