Ochrona danych osobowych

Poniższe informacje dotyczą ochrony Twoich danych osobowych, czyli danych umożliwiających Twoją bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP.

Olivia Garden SA będzie odpowiedzialna za przetwarzanie i kontrolę danych osobowych, które zbieramy w ramach korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej www.oliviagarden.eu. Ma ona na celu poinformowanie Cię o tym, z jakich kategorii danych korzystamy, o powodach, dla których z nich korzystamy oraz udostępniania tych danych, okresu przechowywania i sposobu, w jaki możesz skorzystać z przysługujących Ci praw do tych danych.

Przetwarzane dane

W dwóch sytuacjach wymienionych w poniższej tabeli dane osobowe są gromadzone i przetwarzane automatycznie.

Sytuacje Dane zbierane i przetwarzane
Odwiedzasz jedną lub więcej stron Adres IP
Kontaktujesz się z nami poprzez formularz elektroniczny lub e-mail Nazwisko, imię i adres e-mail, które podałeś.
Wymiana e-maili poprzez formularz kontaktowy i wymiana wiadomości.
Metadane mogą, ale nie muszą być powiązane z Twoim adresem e-mail.

Pozostałe dane osobowe, które mogą być przetwarzane, są wymienione w rejestrze przetwarzania danych.

Dane, które nie mają charakteru osobistego, są zbierane automatycznie bez łączenia ich z Twoim adresem IP, z poszanowaniem dla Twojej prywatności. Służy do generowania statystyk oraz ulepszania zawartości serwisu portalu:

Cel zbierania danych osobowych

Gromadzimy Twoje dane osobowe w kontekście naszej działalności biznesowej, takiej jak udostępnianie odpowiednich informacji o naszej organizacji, celach i wydarzeniach, zarówno na stronie internetowej, za pomocą komunikacji elektronicznej, jak i w inny sposób, aby móc odpowiednio świadczyć oferowane przez nas usługi, na żądanie Twoje lub w imieniu osoby prawnej oraz, bardziej ogólnie, w celu ułatwienia komunikacji we wszystkich sprawach, które powodują kontakty między Tobą a nami w kontekście naszej działalności biznesowej.

Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, zawsze poprosimy o Twoją wyraźną uprzednią zgodę przed przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Możemy również gromadzić Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, na podstawie zgodnego z prawem nakazu właściwego organu i/lub jeśli okaże się to konieczne w kontekście postępowania sądowego lub podobnego, w ramach zapobiegania oszustwom i zwalczania ich lub w dążeniu do jakiegokolwiek innego uzasadnionego interesu.

Użycie plików cookies

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, określone dane są gromadzone automatycznie za pośrednictwem konsultowanych serwerów i plików „cookie” umieszczanych przez nasze strony, gdy uzyskujesz do nich dostęp.

Ta strona używa następujących plików cookies:

Cookie Description Duration Type
cookielawinfo-checkbox-necessary Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę RODO Cookie Consent. Pliki cookie służą do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niezbędne”. 1years 19days 15hours 1minutes Niezbędne
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę RODO Cookie Consent. Pliki cookie służą do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niekonieczne”. 1years 19days 15hours 1minutes Niezbędne
cookies.js Brak opisu Inne
_ga Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji, kampanii i śledzenia wykorzystania witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo i przypisują losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych użytkowników. 1years 20days 8hours 32minutes Analytics
_gid Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego na temat tego, jak działa strona internetowa. Zebrane dane, w tym liczba odwiedzających, źródło, z którego pochodzą, oraz odwiedzone strony w formie anonimowej. 1years 19days 15hours 2minutes Analytics
wpml_browser_redirect_test Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę WPML WordPress i służy do testowania, czy w przeglądarce włączona jest obsługa plików cookie. Functional
_gat Te pliki cookie są instalowane przez Google Universal Analytics w celu ograniczenia liczby żądań w celu ograniczenia gromadzenia danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu. 1years 19days 15hours 1minutes Performance
_gat_gtag_UA_167572089_3 Brak opisu 1years 19days 15hours 1minutes Performance
_fbp Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebooka w celu dostarczania reklam, gdy są na Facebooku lub platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka po odwiedzeniu tej witryny. 1years 19days 17hours 10minutes Reklama
fr Plik cookie jest ustawiany przez Facebook, aby wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy oraz mierzyć i ulepszać reklamy. Plik cookie śledzi również zachowanie użytkownika w sieci na stronach, które mają piksel Facebooka lub wtyczkę społecznościową Facebooka. 1years 19days 17hours 10minutes Reklama

Czas przechowywania

Twoje dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji zamierzonego celu (patrz pkt 7). Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte lub zanonimizowane, gdy tylko ten cel zostanie osiągnięty, chyba że uzgodniliśmy z Tobą inaczej lub przepisy prawne lub inne uzasadnione powody nie wymagają innego okresu przechowywania.

Ochrona

Olivia Garden S.A gwarantuje bezpieczeństwo (integralność i poufność) Twoich danych osobowych. Jest chroniony przed nieautoryzowanym dostępem, nieuprawnionym użyciem, utratą i nieautoryzowanymi zmianami. Stosujemy metody i procedury bezpieczeństwa, których nie będziemy tutaj szczegółowo opisywać ze względów bezpieczeństwa.

Prawo do wglądu, modyfikacji, sprzeciwu i usunięcia

W każdej chwili możesz poprosić nas o poprawienie swoich danych osobowych, ograniczenie ich wykorzystania, usunięcie całości lub części lub przeniesienie.

W przypadku jakichkolwiek żądań, sprzeciwów lub informacji dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami wypełniając ten formularz.
Możemy poprosić Cię o dołączenie kopii dowodu osobistego lub paszportu do Twojej prośby, aby upewnić się, że jesteś prawowitym wnioskodawcą.

Zajmiemy się Twoją prośbą tak szybko, jak to możliwe i zastosujemy się do niej, pod warunkiem, że nie stoją tgemu na przeszkodzie żadne zobowiązania umowne ani prawne.

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki ochrony danych, możesz skontaktować się z nami przez email.

Poniżej znajdziesz nasze oficjalne dane kontaktowe:

Olivia Garden S.A

Rue de Hermée 255, 4040 Herstal Belgium

TVA: BE-0407 3210 14

Numer telefonu:
+32 4 295 51 00

www.oliviagarden.eu

Sign up

Zapisz się